Unicon's SeniorKlub

Dirigenten Erik Hansen yderst til venstre og bestyrelsesmedlemmerne Erik Dahl, Johnny Houtved, Jens-Erik Jørgensen, Jens Bracher samt suppleant Arne Jacobsen lytter opmærksomt til formandens beretning.