Unicon's SeniorKlub

Johnny

hhhhhhh

teksten er af ha

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Jeg er et rigtig godt sted for dig, at fortælle din historie, så besøgende på din hjemmeside kan lære dig lidt bedre at kende.

MEDLEMSKAB

 

HVEM KAN BLIVE MEDLEM AF UNICON'S SENIORKLUB, HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM, OG HVAD KOSTER DET?

 

Ifølge SeniorKlubbens love skal medarbejdere, der ønsker at være medlem af SeniorKlubben, opfylde følgende kriterier:

 

Medarbejderen skal være gået på pension ved almindelig fastsat pensionsalder, førtidspension eller efterløn, skal have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S eller i en tilkøbt/associeret virksomhed og være fyldt 55 år på fratrædelsespunktet.

 

Medarbejdere, der er fyldt 60 år og fortsat er ansat i Unicon A/S, har mulighed for at blive medlem af Unicon's SeniorKlub. Medarbejderen skal dog have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S eller i en tilkøbt/associeret virksomhed. 

 

Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at tage individuelle hensyn ved optagelse af medlemmer i Unicon’s SeniorKlub.

 

 

 

Det er nemt at blive medlem af SeniorKlubben. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. Se menuen "Bestyrelse".

 

Når du er meldt ind og har betalt dit årlige kontingent, er du medlem! Så enkelt er det faktisk!

 

Det årlige kontingent er på kr. 150,00. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og har været uændret de seneste mange år.

 

Herudover betales kr. 100,00 for at deltage i det hyggelige og traditionsrige bankospil, der finder sted efter generalforsamlingen og julemiddagen.

 

Endelig betales kr. 100,00 for egen deltagelse i årets sommerudflugt og kr. 250,00 for ægtefælle/samlever.