Unicon's SeniorKlub

Nyhedsbrev fra Unicon's SeniorKlub

Nr.1 - 2019

Formanden har ordet

I skrivende stund er bøgen netop sprunget ud. I marts måned!! Jamen, der er da noget helt galt! Er det ikke for tidligt? Da jeg var dreng, kan jeg huske, at der var konkurrence om, hvor i landet bøgen først ville springe ud. Vinderen var som regel Grejsdalen ved Vejle, hvor man næsten på klokkeslæt den 1. maj kunne se/høre/smage/dufte, at der blev liv i knopperne og de lysegrønne blade foldede sig ud. Og en uge efter var de danske bøgeskove det endegyldige tegn på, at foråret og de lyse tider igen var kommet til landet.

Altså det samme hvert år, eller som de siger i 90-års fødselsdagen: ”Same procedure as last year”. Det kan vi også sige i SeniorKlubbens bestyrelse, der langt tidligere end bøgens udspring iførte os arbejdstøjet for at tage hul på årets mangeartede arbejdsopgaver, der til forveksling ligner dem fra sidste år. Så for os er det også en slags ”same procedure as last year”.

For vores kasserer, Jens Bracher, havde rådhusklokkerne dårligt slået det sidste slag, før han begyndte opkrævningen af årets medlemskontingent, der jo nu og fremover skal følge kalenderåret. Det var dog ikke alle, der var helt omstillingsparate, men i erkendelse af, at al begyndelse er svær og med Jens’ tålmodighed (og evne til at rykke for betaling) har alle medlemmer nu indbetalt medlemskontingentet for 2019.

På vores årlige møde i december måned med Unicon’s ledelse, forhandler vi om det kommende års tilskud fra Unicon. Disse beløb er jo sammen med medlemskontingentet en nødvendig livslinje for vores arbejde med SeniorKlubben og for SeniorKlubbens eksistens. Vi oplever, at de månedlige tilskud fra Unicon prompte indgår på vores bankkonto hver den 1. i måneden.

Vi har altid det mål, at gøre årets sommerudflugt til en endnu bedre oplevelse end året forud. Vi erkender også, at det var lidt svært i år, idet udflugten sidste år til Korsbæk/Bakken og sejlturen på Lyngby Sø var en svær konkurrent. Men vi har fundet to spændende udflugtsmål, og indbydelserne til sommerudflugten den 6. juni er sendt ud til jer.

Det samme er feriebolig-brochuren, hvor I har mulighed for at vinde en uges ophold i Bogense Strand Feriecenter. Unicon har igen i år velvilligt stillet en dejlig feriebolig til rådighed i 8 uger for SeniorKlubbens medlemmer. Hver af de 8 medlemmer, der er heldige i lodtrækningen, kan således se frem til at tilbringe en uges ferie i skønne omgivelser.

Året 2018 var et ”prøveår” med ”Nyhedsbreve fra SeniorKlubben”. Vi udsendte 4 nyhedsbreve i årets løb, og vi har fået mange tilkendegivelser fra jer om, at I er glade for at læse de forskellige indlæg. Vi har derfor besluttet at fortsætte med at udsende nyhedsbrevet 3-4 gange årligt. Vi håber (stadigvæk) på, at I vil bidrage med:

”lidt åndeligt input og/eller et par røverhistorier fra dengang, der var (rigtige) betonfolk til. Har du en historie, har du en hobby, du gerne vil fortælle om, har du et emne, du gerne vil ha’ belyst, eller måske et forslag til en aktivitet, så send os et par ord, så klarer vi resten”.

(citat fra Nyhedsbrev nr. 1, 2018)!

Nyhedsbreve udsendt i 2018:

 

Nyhedsbrev nr. 1, marts 2018

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2018

Nyhedsbrev nr. 3, september 2018

Nyhedsbrev nr. 4, december 2018

Vilhelm Gregersen skrev i 1911 sangen ”Der er noget i luften”. Med en let omskrivning lyder et af versene:

”Der er noget i luften,
jeg véd ikke hvad,
det handler om forår,
og dét gør mig glad…….”

Og man kan da kun glædes, når solen skinner (ind imellem), fuglene fløjter, bøgen springer ud, anemonerne titter frem i skovbunden, folk smiler, og alle er i forårshumør.

Lad os derfor her til sidst ønske hinanden et dejligt forår og på gensyn i årets løb.

Mange forårshilsener
PBV
Henning

Nyt fra Unicon

Fra Mogens Bygballe, projektchef i Unicon, har vi modtaget følgende omkring store projekter i København:

De tre fabrikker i København har siden november kørt pælebeton til den nye Sydhavnsmetro. Det er underentreprenørerne Per Aarsleff A/S og ICOP Denmark, det står for udførelsen af pælene på de 7 byggepladser.

Der bygges stationer på Havneholmen (ved Fisketorvet), på Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg, mens der er udført skakte til tunnelboremaskiner og skiftespor på ”Ørstedsværket” og ”Gåsebæk”. Pælestøbningerne er ikke færdige før i 4. kvartal 2019.

Unicon har endvidere indgået kontrakt med Per Aarsleff A/S om at levere beton til Pasteurtårnet på Carlsberg og Danske Banks nye hovedsæde i Bernstorffsgade mellem det gamle postkontor og SEB Banken.

Pasteurtårnet består af både almindeligt etagebyggeri til bolig/erhverv og selve tårnet, der bliver 120 m højt. Det bliver dermed Københavns højeste beboelsesbygning! Tårnet støbes af en in situ kerne og et in situ dæk, hvorefter der monteres færdige facadeelementer. Der forventes at skulle bruges i alt 13.000 m³ beton til byggeriet, og støbning af renselag er allerede godt i gang. Aarsleff forventer at støbe den 1.200 m³ store bundplade til tårnet her i april måned.

Pælestøbning på Enghave Brygge. Bemærk at det lange Tremie rør hænger klar til montering

(Tremie røret anvendes, når man støber under vandoverfladen. Betonen hældes gennem røret ned til støbestedet. I kan google ”Tremie rør” og læse, hvordan røret anvendes. Red.)

Byggegruben ved Danske Banks nye hovedsæde. I baggrunden ses Politigården.

På byggepladsen Danske Bank er man stadig i gang med at modne grunden til byggeriet. Der nedknuses og fjernes beton fra den gamle postterminal, mens man samtidig sætter slidsevægge (spuns) og hamrer funderingspæle. Som man kan se på billedet, er der stor aktivitet, og vi forventer, at der skal støbes renselag i starten af maj. Ordren er på 37.000 m³, og hovedparten af betonen går til bundpladen og resten til kældervægge og dæk. Det meste af bygningen over kælderniveau består af elementbyggeri. Som det har været omtalt i medierne, vil der senere blive opført et par højhuse på grunden, men det er ikke en del af Danske Bank.

Nyt fra medlemmerne

Unicon medarbejder modtager Dronning Margrethes fortjenstmedalje

Kurt Lundstrøm, som er chauffør i Aalborg, fejrede den 2. april 2018 sit 50-års jubilæum, og i den anledning blev Kurt indstillet til at modtage Dronning Margrethes fortjenstmedalje.

Som det sig hør og bør, tager man efterfølgende over til audiens hos Dronningen, og for Kurts vedkommende oprandt dagen den 7. januar 2019. Vi har modtaget følgende fra Kurt omkring hans besøg hos Dronningen:

Jeg kom i audiens som den sidste på denne kolde vinterdag, og klokken var omkring 13, så jeg var lige nødt til at spørge Dronningens adjudanter, om de nu var sikre på, at Dronningen ikke smuttede til frokost, før hun havde talt med mig, hvilket de dog var helt sikre på ikke skete.

Da jeg kom ind til Dronningen takkede jeg selvfølgelig pænt for tildelingen af fortjenstmedaljen, og dernæst roste jeg hende for hendes nytårstale, som jo stadig var i frisk erindring. På den måde kom vi ind på at tale lidt om børnebørnene, og her fortalte jeg, at jeg ofte havde mine med i f.eks. Rold Skov. Jeg fortalte om, hvordan vi overnattede i bivuak og lavede mad over bål, og selv om maden sommetider faldt ned i bålet og blev sort, spiste vi det alligevel med god appetit, hvilket Dronningen lo lidt af.

Dernæst fortalte jeg hende, at jeg arbejdede på den bedste arbejdsplads i hele Aalborg, og at jeg havde været glad for at komme på arbejde hver dag i de godt 50 år, der nu er gået. Dronningen spurgte, om jeg stadig var aktiv, hvilket jeg bekræftede, da jeg stadigvæk godt kan lide at komme ud at møde kunderne og kollegaerne. At Dronningen kender Unicon kom til udtryk, da hun spurgte, om Unicon var det firma, der kørte rundt i biler med hvide og blå striber, hvilket jeg kunne bekræfte.

Efter ca. 5 minutters audiens var besøget forbi, og et spændende møde med en spændende person var slut. På vej ud fra audiensen fortalte adjudanterne mig, at de havde noteret sig, at Dronningen havde leet 3 gange, hvilket de ikke havde oplevet i meget lang tid.

Venlig hilsen Kurt Lundstrøm

Mystikken om den forsvundne Jellingsten. Afsnit 2.

I sidste nummer af Nyhedsbrevet, skrev Jens Bracher om vores søgen efter den Jellingsten, som i sin tid blev støbt hos KH Beton, og i dette nummer følger så afslutningen på dette mysterium.

Som bekendt går årets sommerudflugt bl.a. til Jelling, hvor de originale sten står, beskyttet bag panserglas mod vejrlig og folks nysgerrige hænder. Der er tale om Jellingstenene, da der faktisk er 2 sten.

Den lille sten blev rejst af Gorm den Gamle i ca. år 950 over hustruen Thyra Danebod, og den store sten blev rejst af Harald Blåtand i ca. år 965 til minde om hans afdøde forældre Thyra og Gorm.

Det er denne sten, der betegnes som Danmarks dåbsattest, og som KH Beton i 1981 udførte en kopi af til en udstilling i Brede. ”Vores” sten blev dog støbt ud fra en anden kopi-sten, som dengang stod i Palægården på Nationalmuseet.

Vi henvendte os derfor til Nationalmuseet og spurgte, om de kunne hjælpe med at spore vores kopi, og den opgave påtog en meget hjælpsom medarbejder sig, og vi fik derefter - over et par omgange - nedenstående svar:

”Tak for den tilsendte artikel fra jeres personaleblad, som fint lader sig læse. Jeg er glad for at læse om kopien, der er "ny" for mig, så det er jo spændende, om jeg kan finde denne kopis videre skæbne.

Hidtil har jeg haft kendskab til kopier i Paris, London, Tokyo, Viborg, Rouen, Varde, Utrecht, Los Angeles og Hvidovre samt Nationalmuseets egne kopier. Desuden bør der være en kopi i San Francisco (verdensudstillingen 1915), men hvorvidt denne kopi stadig eksisterer, fortaber sig i det uvisse. De nævnte kopiers oprindelse og støbemateriale kender jeg, og "jeres" kopi er ikke iblandt.

En kollega har fundet to breve fra KH Beton dateret den 11. og 24. marts 1981. Begge breve bærer jeres sagsnr. GLA 81.972. Det første brev er en ordrebekræftelse, mens det andet vedrører tidsplanen, som er skredet med 2 dage.

I 1983-84 blev der udført nye kopier af begge runesten i Jelling, hvor man brugte noget helt nyt og bedre materiale, silikonegummi, som var en mere præcis metode. Man fik tilladelse til at bruge de originale runestene til af-formningen, og kopierne blev derefter støbt i epoxy tilsat knust granit, som gav en mere nøjagtig kopi. Disse nye kopier kan meget vel have udkonkurreret de øvrige kopier, som museet rådede over.

Min kollega har også fundet et tredje brev dateret den 4. juli 1989, stilet til Moesgård Museum med svar på et udlån. Man ønsker at låne en kopi af Jellingstenen. Den omtalte Jellingsten kan dog ikke udlånes af Nationalmuseet, da den af mangel på plads året forinden blev overdraget til et firma i Viborg. En henvendelse til JP Group bekræfter, at de har en sten stående, men den er støbt i Glytonit og ikke Glaton, så der er ikke tale om kopien fra 1981.

Jeg har snakket med et par ældre pensionerede kollegaer, som godt kan huske jeres kopi fra 1981, men de kan desværre ikke huske, hvorvidt kopien kom med videre til Moesgård ved Århus og igen derfra videre til York.

Siden jeg skrev sidst, har jeg fundet frem til den arkæolog, der stod for udstillingen på Moesgård, men hun husker ikke, hvad der blev af stenen og dens videre skæbne.

Jeg har også talt med en anden tidligere kollega, som gik på pension for et par år siden, og han mener at kunne huske, at kopien blev sat i magasin efter udstillingen i Brede. Nogle år efter skulle der ryddes op, og indholdet skulle flyttes til nye magasiner. Ved den lejlighed blev kopien skrottet, da kvaliteten ikke var den bedste”.

Vi må derfor konstatere at KH Betons Jellingsten ikke eksistere mere, men vi kan dog med stolthed sige, at vi har sat nogle aftryk omkring dette verdenskendte klenodie, som kaldes Danmarks dåbsattest.

Orientering

Årets udflugt går denne gang til Horsens Statsfængsel og videre til Jellingstenene og Oplevelsescenteret Kongernes Jelling.

Under besøget i Statsfængslet får vi på en rundgang et gribende indtryk af livet bag tremmer, og vi skal høre et spændende foredrag om fængslets historie, herunder blandt andet om

• den sidste halshugning i Danmark, der fandt sted den 8. november 1892, hvor bøddelen Theodor Seistrup hævede den tunge skarpretterøkse over fangen Jens Nielsens hoved, der herved blev den sidste person, der i fredstid blev henrettet i Danmark.

* tugthusfangen Carl August Lorentzens fantastiske flugt gennem den tunnel, han gravede med de bare næver under jorden frem til fængselsinspektørens kartoffelkælder, hvorfra han flygtede ud i friheden. I cellen havde Lorentzen - også kaldet Udbryderkongen - efterladt beskeden: "Hvor der er Vilje, er der en Vej"

Efter besøget i Horsens går turen videre til Jellingstenene, der står ved kirken i Jelling (se billedet i artiklen omkring den forsvundne Jellingsten) og afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder.

Vi skal på rundtur i Oplevelsescenter Kongernes Jelling, der byder på en unik og supermoderne digital sanseoplevelse, der handler om vikingernes liv og levned. Der kan røres, mærkes og gyses, når vikingernes liv folder sig ud med alt fra bier til drager. Det bliver en rejse fra fortællinger i flammernes skær, over livet som viking og kriger, til rejsen til Valhal samt overgangen til kristendommen. 

Fra den nye tagterasse med udsigt over hele monumentområdet kan man også gennem avancerede kikkerter se, hvordan Jelling så ud for 1000 år siden.

Kalender

Husk! Tilmelding til årets udflugt den 6. juni 2019. Sidste frist for tilmelding er den 15. maj 2019.

Husk! Ansøgning om feriebolig. Sidste frist er fredag den 12. april 2019.

Nye medlemmer

Tage Christensen, Pumpeafdelingen, Nordjylland

Udmeldelser

Ingolf Sørensen, Løkken
Hans-Christian Olsen, Herfølge

Dødsfald

Otto Hansen, Karrebæksminde

---------------------klip-------------------------------------------------klip-------------------------

Bestyrelsen for Unicon’s SeniorKlub:

Henning Ahrens – Formand Mail: ahrens@post.tele.dk Tlf.: 20 46 96 93
Johnny Houtved – Næstformand Mail: houtvedjohnny@gmail.com Tlf.: 40 31 03 66
Jens Bracher – Kasserer Mail: bracher@mail.dk Tlf.: 21 30 30 07
Erik Dahl – Best.medlem Mail: edholmer44@gmail.com Tlf.: 29 47 81 69
Jens-Erik Jørgensen – Best.medlem Mail: jens-erik.joergensen@outlook.dk Tlf.: 26 88 49 54
Arne Jacobsen – Suppleant Mail: arne-lissi@mail.dk Tlf.: 21 66 41 23

NYHEDSBREV NR. 1 - 2018

Formanden har ordet

 

Foråret et kommet, men indtil videre kun ifølge kalenderen.

 

I sne står urt og busk i skjul,

det er så koldt derude.

Dog sidder der en lille fugl

på kvist ved frosne rude.

 

JPE Hartmanns melodi og BS Ingemanns lyriske tekst

til en af en af vores smukkeste vintersange står stadig til troende. Den lille fugl i sneen spreder budskabet om forårets komme, og for os i bestyrelsen er det ensbetydende med travlhed. Heldigvis ikke med at finde fugls føde, men med udlejning af sommerferieboligen, planlægning og gennemførelse af årets sommerudflugt samt opkrævning af medlemskontingenter. Uden dette bidrag og den økonomiske støtte fra Unicon ville vi jo være arbejdsløse!

Derfor har kassereren også travlt i disse dage med – ligesom fuglen – at sprede budskabet om vores nye betalingssystem, da betaling med giroindbetalingskort pr. 1. januar 2018 er gået i permanent vinterhi.

 

Alt dette får I meget mere at vide om inden så længe. I har jo allerede fået tilsendt materialet om ferieboligen i Bogense, og i år får vi bestemt intet besvær med at få boligen udlejet. Der er kommet mange ansøgninger, og det er vi meget glade for og tilfredse med.

 

Husk at sommerens udflugt finder sted den 31. maj. Vi er ved at få de sidste aftaler i stand, og indbydelserne sendes ud i løbet af en uges tid. I skal lige være opmærksomme på, at svarfristen for at melde jer til turen er meget kort i år, hvilket bl.a. skyldes, at vi skal betale et stort depositum til et af turens arrangementer senest to måneder før vores besøg. Er I nysgerrige med at få at vide, hvor vi skal hen? I har sikkert allerede gættet det! Hvis ikke bli’r I snart meget klogere!!

 

Også med hensyn til betaling for at deltage i

 

sommerudflugten sker der noget nyt fra i år, men det

 

kan I læse meget mere om, når I får indbydelsen.

 

Netop nu sidder du og læser endnu et nyt tiltag: Første nummer af ”Nyhedsbrev fra SeniorKlubben”, som blev præsenteret i udkast på sidste generalforsamling. Vi har et ønske om at udsende nyhedsbrevet 3-4 gange om året. Vi vil gerne skabe en tovejs kommunikation, dels fra os i bestyrelsen men også fra medlemmerne, og derfor opfordrer vi jer til at komme med lidt åndeligt input og/eller et par røverhistorier fra dengang, der var (rigtige) betonfolk til.

 

Har du en historie, har du en hobby, du gerne vil fortælle om, har du et emne, du gerne vil ha’ belyst, eller måske et forslag til en aktivitet, så send os et par ord, så klarer vi resten.

 

Den lille fugl på kvisten ved den frosne rude er i forårshumør. Det samme er vi. Vintertøjet har vi udskiftet med arbejdstøjet. Rigtigt dejligt forår til jer alle!

 

Med venlig hilsen

PBV

Henning

 

Nyt fra Unicon

 Siden Cementir forrige år købte CCB i Belgien og Frankrig, er vi et lille team på 8-9 personer fra Unicon Danmark og Norge, der har samarbejdet med vores kollegaer i Italien, Frankrig og Belgien om at få de belgiske og franske fabrikker over på Unicons IT-løsning. CCB fabrikker beholder deres nuværende system Boreal til at styre blandemaskinen, men derudover har projektet haft til opgave at overføre hele den nordiske løsning med SAP og Fleetplanner til vores belgiske og franske kollegaer.

 

Mandag d. 5. marts var den store go-live dag, hvor de første 2 af i alt 15 fabrikker, skulle starte med at anvende systemerne. I weekenden op til den store dag rejste Johnny Wexø og Pia Jensen til Gaurain i Belgien for at hjælpe med datakonvertering, opsætning og meget mere. På selve dagen var Johnny udstationeret på sin egen lille fabrik i den lille by Roucourt mens Pia tog plads på fabrikken og kontoret i Gaurain. Fabrikkerne ligger med ca. 10 km. afstand i det sydlige Belgien. På kontoret i Gaurain assisterede Anders Bang Andersen desuden i SAP-delen af løsningen. Udover de tre Unicon-folk var der yderligere support på kontoret i Gaurain fra Kristian Olsen og Birgitte Jakobsen fra IT i Danmark og ca. 20-25 IT folk fra IT i Italien.

 

Når italiensk, fransk, flamsk, hollandsk, dansk og gebrokkent engelsk mødes på en betonfabrik, så opstår der visse sprog-udfordringer. Udfordringerne blev løst ved, at de fleste beton-udtryk er utrolig ens på fransk, flamsk og dansk… Og resten klarede vi med gebrokkent engelsk og håndtegn. I den første tid har vi derudover haft udfordringer med tidsstempler og priser på ordrene, posteringer af vareforbrug og fakturering. Der arbejdes fortsat på at løse de issues, der opstår i den forbindelse. Det er dog vurderet at systemerne er stabile nok i forhold til at rulle løsningen videre til de næste fabrikker. I weekenden d. 17-18 marts rejser Johnny og Pia således igen til Belgien og assistere på de næste to fabrikker i Couillet and Ghislenghien. Den endelige plan for udrulning af løsningen er stadig under udarbejdelse, men det forventes at alle belgiske og franske beton fabrikker på er på Unicons IT-løsningen ved udgangen af maj.

 

Anders Bang

 

 

Unicon har indviet Danmarks største fabrik

Lørdag den 10. februar indviede Unicon officielt sit nye betonanlæg i Odense, der med en samlet produktionskapacitet på 160 m i timen bliver landets største. Anlægget beløber sig til et tocifret millionbeløb og er et vigtigt skridt i Unicon´s danske planer.

 

Orientering

 Unicon´s SeniorKlub følger med tiden

 

Pr. 1. januar 2018 er det ikke længere muligt, at betale med girokort på posthuse i Danmark.

 

Det er selvfølgelig fortsat muligt at betale med girokort via Netbank til Nykredit Bank: Reg. Nr. 5479 Konto-nr. 3869218.

 

Derudover har Unicon´s SeniorKlub pr. 1. marts åbnet op for muligheden af at betale via MobilePay. SeniorKlubbens MobilePay nummer er 80958.

 

Som foreslået på generalforsamlingen skal deltagergebyrer og kontingent betales forud, og så vidt muligt elektronisk.

 

Bestyrelsens sammensætning

 

På den årlige generalforsamling fratrådte Torben Jørgensen efter eget ønske som bestyrelsesmedlem. Som nyt medlem af bestyrelsen indtrådte Erik Dahl og Conny Rasmussen blev valgt som ny suppleant med fokus på område Syddanmark. Bestyrelsen ser herefter sådan ud:

 

Henning Ahrens – Formand

 

Mail: ahrens@post.tele.dk

 

 

 

Johnny Houtved – Næstformand

 

Mail: houtvedjohnny@gmail.com

 

 

 

Jens Bracher – Kasserer

 

Mail: bracher@mail.dk

 

 

 

Erik Dahl – Bestyrelsesmedlem

 

Mail: edholmer44@gmail.com

 

 

 

Arne Jacobsen – Bestyrelsesmedlem

 

Mail: arne-lissi@mail.dk

 

 

 

Conny Rasmussen – Suppleant

 

Mail: connra@hotmil.com

 

Kalender

Sommerudflugt 2018 finder i år sted torsdag den 31. maj og turen går bl.a. til Dyrehavsbakken.

Nye medlemmer

 Ib. Bælum Jensen, Avedøre

 

Preben Gøttler Hansen, Pumpeafdelingen

 

Morits Andreasen, Odense

Lars (Laus) Linde Pedersen, Pumpeafdelingen

Udmeldinger

 Hans Kristian Kristiansen, Grindsted, er udmeldt pr. 31.12. 2017

 

Ruth Knudsen, Ølstykke. (Afgået ved døden den 3. marts 2018)

 

Nyhedsbrev nr. 2 - 2018

Dansk sommermark ved Kirke Såby, juni 2018

Formanden har ordet

Sidste nyhedsbrev indledte jeg med: Foråret er kommet, men indtil videre kun ifølge kalenderen.

Dette nyhedsbrev kan jeg med god samvittighed indlede med at skrive: Sommeren er kommet, og det er helt efter kalenderen. I skrivende stund har solen skinnet fra en skyfri himmel i snart 6 uger!

 

Det kom os til gode torsdag den 31. maj, dagen vi havde valgt til årets sommerudflugt med besøg i Korsbæk på Bakken og efterfølgende sejltur på Mølleåen og Lyngby Sø.

 

Sidste års succestur til Koldinghus skulle følges op – og det blev den! 6 dage efter udsendelse af indbydelserne måtte vi melde ”alt udsolgt”, og 78 forventningsfulde deltagere fik en i bogstaveligste forstand varm og solstrålende oplevelse. Tak til alle jer, der bakkede op om turen og var med til at gøre dagen vellykket og til en dejlig oplevelse!

 

 

Referat og billeder fra sommerudflugten finder I på vores hjemmeside under menuen ”Sommerudflugt 2018”.

 

§2 i vores vedtægter lyder:

SeniorKlubbens formål er at bevare pensionisternes kontakt indbyrdes og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster i form af byggeplads- eller fabriksbesøg, orienteringsmøder, udflugter og andre aktiviteter.

En tilføjelse kunne lyde: Samt udlejning af en feriebolig stillet til rådighed af Unicon.

 

På grund af det fantastiske sommervejr har rejsebranchen haft store problemer med at sælge deres rejser sydpå, hvor vejret har været meget dårligt - stik modsat vejret herhjemme. Vi har derimod ikke haft problemer med at ”sælge” vores feriebolig i Bogense Strand Feriecenter. Igen i år har Unicon stillet en feriebolig til rådighed i 8 uger for SeniorKlubbens medlemmer, og der var rift om at leje boligen! Otte medlemmer med familie kan nu se frem til en uges ophold i en dejlig feriebolig beliggende i skønne omgivelser og lige ud til vandet.

 

Bestyrelsen bestræber sig på at leve op til ovennævnte formålsparagraf gennem forskellige aktiviteter og nye tiltag, senest beslutningen om at udsende et nyhedsbrev ca. 4 gange årligt. Med økonomisk støtte og opbakning fra Unicon’s ledelse arbejder vi ligeledes målrettet på at skaffe nye medlemmer til SeniorKlubben, således at vi til stadighed kan tælle godt 100 medlemmer fordelt over hele landet.

Vi har og har altid haft et godt, inspirerende og tilfredsstillende samarbejde med Unicon’s ledelse, og vi er så beskedne at tro, at det er gensidigt. Unicon’s danske direktør Søren Holm har indtil for ganske kort tid siden sammen med Mogens Bygballe været vores direkte kontakt til Unicon. Søren blev den 15. maj udnævnt til CEO for Unicon Nordic Baltic Region. Som ny direktør for Unicon Danmark er udnævnt Jan Søndergaard Hansen. Vi siger til lykke til både Søren og Jan. Jan bliver fremover vores nye forhandlings- og samarbejdspartner sammen med Mogens Bygballe.

 

Men, vi vil også gerne ha’ vores medlemmer som aktive samarbejdspartnere.

Du kan være med til at præge og bestemme Klubbens arrangementer ved at komme med forslag til aktiviteter. Har du, kære læser, en sjov historie, en spændende oplevelse, en speciel hobby eller lignende, der gør hverdagen lidt sjovere, og som du vil dele med os andre, skal du ikke tøve med at sende redaktionen et par linjer! (Sendes til:  houtvedjohnny@gmail.com ).

Med denne opfordring ønskes I alle en (fortsat) god sommer!

 

 

Med venlig hilsen

PBV

 

Henning Ahrens

Nyt fra Unicon

Aalborg Portland Holding får ny bestyrelsesformand

 Efter knap 25 år i cementindustrien træder 74-årige Søren Vinther nu tilbage som bestyrelsesformand for Aalborg Portland Holding A/S samt datterselskaberne Aalborg Portland A/S og Unicon A/S.

 

Posten som Søren Vinthers afløser overtages af 56-årige Bjarne Moltke Hansen, som dermed vender tilbage til den virksomhed, hvor han fra 2000 til 2002 var koncernchef.

 

Bjarne Moltke huskes af mange i Unicon, idet han som nyuddannet ingeniør i 1984 blev ansat i KH Beton/Unicon. Bjarne bestred forskellige jobs i Unicon, indtil han i 1995 blev koncernchef i Cembrit og senere fortsatte karrieren i FLSmidth koncernen som direktør i 15 år.

 

 

Aalborg Portland Holding får ny chef

 

Unicon Danmarks, nu forhenværende, direktør Søren Holm Christensen, er pr. 15 maj udnævnt som ny CEO – administrerende direktør – for den nordiske og baltiske region i Aalborg Portland Holding koncernen.

Søren er 39 år, og har siden 2015 været direktør for Unicon Danmark, og tidligere nordisk finansdirektør for Cementir Holding.

Med sin indtræden i stillingen bliver Søren overordnet chef for godt 1000 medarbejdere i regionen som omfatter Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, som har 80 fabrikker i Danmark, Norge og Sverige, samt flere selskaber i Polen, Rusland, Island, Belgien og Frankrig.

 

Ny direktør for Unicon Danmark

 

Jan Søndergaard Hansen er pr. 30 maj udnævnt som ny direktør for Unicon Danmark.

Med sin indtræden i stillingen bliver den 50-årige Jan Søndergaard Hansen nu ansvarlig for godt 370 medarbejdere, 38 fabrikker i Danmark og en omsætning på over en milliard kroner. Jan kommer senest fra en stilling som Regionsdirektør i Unicon.

Jan har 25 års brancheerfaring indenfor beton, tilslag og mørtel, og har siden 2008 været ansat i Unicon i forskellige lederstillinger.

 

 

Flot resultat i Aalborg Portland Holding A/S

Med en omsætning på over otte milliarder kroner i 2017 er det svært for ledelsen i Aalborg Portland Holding at være utilfredse med det regnskab, der netop er blevet præsenteret.

De 8,48 milliarder kroner, som koncernens virksomheder - Aalborg Portland, Unicon og flere andre datterselskaber - omsatte for i 2017, er ny rekord for koncernen. Det er en stigning på 23 procent i forhold til 2016.

 

Samtidig har koncernen øget sit overskud før skat med 38 millioner kroner, så det for 2017 lyder på 1067 millioner kroner. Det meddeler Aalborg Portland Holding i en pressemeddelelse.

 

Indtjeningen og den rekordhøje omsætning skal ses i sammenhæng med den samlede balance på 12,2 milliarder kroner og ikke mindst de store investeringer, der er gennemført over de seneste år.

 

 

Arbejdsulykke i Hirtshals

Seks personer er kommet til skade i en arbejdsulykke, da et betondæk styrtede sammen mandag den 14. maj.

 

Arbejdsulykken skete omkring klokken 12.40 på en virksomhed på Sindalvej, på havnen i Hirtshals.

 

De seks bygningsarbejdere var ved at renovere bygningen, og de stod alle ovenpå betondækket, da det styrtede sammen og faldt flere meter ned i stueetagen.

 

To af mændene, der er 47 og 57 år, blev bragt til traumecentret på Aalborg Universitetshospital med alvorlige skader, men meldes uden for livsfare. Fire andre mænd på 37, 47, 50 og 60 år, slap med mindre skader, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals.

 

Unicon var til stede på byggepladsen, da uheldet skete, og desværre var det en af Unicon’s pumpechauffører – Ole Hansen – som blev værst medtaget ved ulykken. Fra Morten Laursen, som er Teamleder for pumpeafdelingen i vest, har vi modtaget følgende status på Ole Hansens situation:

 

Ole stod på betondækket og styrede pumpningen, da dækket pludselig styrtede ned. Ole brækkede i faldet venstre lårben og fik et åbent ankelbrud på højre fod. Lårbenet brækkede ca. 15 cm. fra hoften og er blevet stabiliseret med stålstænger og skruer. Anklen er også stabiliseret med skruer, og Ole har desuden gips på foden/underbenet.

 

Ole er blevet udskrevet mandag den 11. juni efter 4 uger på Aalborg Sygehus, og det forventes, at han skal være sygemeldt i minimum 6 måneder endnu.

 

Udover Ole var der yderligere 2 pumpeførere på pladsen, Per Bach Kristensen og Johan Bilde. De stod på dækket lige ved siden af og så alle mand forsvinde ned mod jorden. Begge var naturligvis rystede over hændelsen og talte med en krisepsykolog, inden de forlod pladsen.

 

For en af pumpeførerne var oplevelsen ekstra ubehagelig, idet han oplevede et tilsvarende scenarie den 25. april 2006, da en motorvejsbro kollapsede, mens støbningen var i fuld gang.

 

Orientering

Tilsmilet af det ekstremt gode vejr, startede dette års tur tidligt i Aalborg i bus med kurs mod en af Danmarks kendteste byer, nemlig Korsbæk, beliggende på Bakken, hvor vi i selskab med bl.a. Oberst Hackel, Misse Møghe og lærer Andersen spiste frokost på Postgården.

Senere besøgte vi huse og stuer, hvor vi var gæster hos familien Larsen, bankdirektør Varnæs og Mads Skjern, som vi har kendt i mange år, og derfor følte os hjemme. Senere stævnede vi ud på Lyngby Sø, hvor vi sammen med kajak-, kano- og robådsroere nød det gode vejr og de smukke omgivelser. Undervejs sprang champagnepropperne, og vi skålede for det gode selskab og det strålende vejr.

På Nybro Kro ventede de os med Jægergryde, som man kunne hente ved buffeten og sætte sig enten inde eller ude og nyde maden. Således mæt af mad og oplevelser, startede Olesens Busser hjemturen og satte os af undervejs over Sjælland, Fyn og Jylland. Igen en dejlig dag med gamle kollegaer, hvor vi nød fællesskabet, de gamle historier og den afslappede atmosfære, som det hele foregik i.

Som deltager vil jeg gerne sige tak til turarrangørerne og er spændt på at høre, hvor næste års tur går hen.

 

Med venlig hilsen fra en træt men glad deltager.

 

Kontingent

Fra 2019 vil kontingent indbetaling til SeniorKlubben følge kalenderåret således, at opkrævningen fremsendes ultimo 2018. Årsagen til denne ændring skyldes ønsket om sammenhæng i forhold til, at bestyrelsen pr. årsskiftet skal opgive medlemsantallet i forbindelse med udregning af det årlige tilskud, vi modtager fra Unicon.

 

Klubbens kasserer oplyser, at han desværre i skrivende stund mangler kontingent indbetaling fra flere medlemmer. Han håber, at de personer, det drejer sig om, hurtigt vil få dette bragt i orden.

 

Kalender

Dette års generalforsamling holdes torsdag den 29. november 2018.

 

Sæt allerede nu X i kalenderen.

 

Bestyrelsen har overvejet at flytte generalforsamlingen fra Kirke Såby Forsamlingshus til et sted tættere på eller i Roskilde af hensyn til de medlemmer, der ikke selv kører men bruger offentlige transportmuligheder.

 

Vi har derfor undersøgt andre muligheder, blandt andet et kursuscenter og spisested ved navn Café Ragnarok indrettet i Unicon’s gamle pælehal på grunden i Roskilde, som sikkert ville vække minder hos mange medlemmer, der for år tilbage havde deres hverdag i disse omgivelser.

 

Det kunne imidlertid slet ikke hænge sammen økonomisk. Så kontaktede vi den hæderkronede gamle Lindenborg Kro i Gevninge. Den er imidlertid i dag lavet om til asylcenter! Og sådan kunne vi blive ved.

 

Der er desværre ikke pt andre muligheder i Roskilde og omegn, der passer til vores budget.

 

Derfor vælger vi igen i år at holde generalforsamlingen i Kirke Såby Forsamlingshus, der tilbyder gode parkeringsmuligheder, gode faciliteter, gode lokaler mv, der alt sammen passer os og vores økonomi. Tilbage er bare at håbe, at de kan holde julemiddagen varm, når den serveres!

 

Efterlysning

I forbindelse med ”Bogen om Unicon”, som langsomt tager form, efterlyser redaktionen tidlige eksemplarer af ”KH Information”, som var et personaleblad, der udkom i 1970, før det blev til KH Nyt.

 

Skulle nogen ligge inde med disse eller andet relevant stof, som kunne være af interesse i en sådan bog, vil vi - Jens Bracher eller Johnny Houtved - gerne høre fra jer og evt. få en kopi af dette.

Nye medlemmer

Vagn Larsen, Ringsted, er indmeldt pr. juni 2018. Vagn var truckfører i Roskilde i 32 år.

Udmeldelser

Palle Olsen, Frederiksberg er udmeldt pr. maj 2018.

 

Mails og brevpost

På sidste års sommerudflugt til Koldinghus måtte vi stoppe for tilmeldingen efter 1½ uge. Det var rekord. Men denne rekord blev slået i år, hvor det kun tog 6 dage, inden vi måtte stoppe for tilmelding og melde "alt udsolgt". Efterfølgenden tilmeldinger måtte vi skrive på venteliste. Det er både godt og ikke så godtmen til gengæld vilkårene, når ikke alle medlemmer har en mailadresse.

 

De medlemmer, der ikke har en mailadresse, får indbydelserne til sommerudflugten,

feriebolig ansøgning, indkaldelse til generalforsamling samt al anden skriftlig information tilsendt som almindelig brevpost, og det kan jo godt tage sin tid! Vi oplevede i år at få et brev med indbydelsen til sommerudflugten retur med påskriften ”ukendt adresse” godt 2 måneder efter, vi havde afsendt brevet! Vi vil nu overveje fremover at sende al korrespondance til medlemmer uden mailadresse som ”Quick-breve”, der skulle være fremme hos modtagerne efter kun en enkelt dag – eller to.

 

 

Bestyrelsen for Unicon SeniorKlub