Unicon's SeniorKlub

NYHEDSBREV NR. 1 - 2018

Formanden har ordet

 

Foråret et kommet, men indtil videre kun ifølge kalenderen.

 

I sne står urt og busk i skjul,

det er så koldt derude.

Dog sidder der en lille fugl

på kvist ved frosne rude.

 

JPE Hartmanns melodi og BS Ingemanns lyriske tekst

til en af en af vores smukkeste vintersange står stadig til troende. Den lille fugl i sneen spreder budskabet om forårets komme, og for os i bestyrelsen er det ensbetydende med travlhed. Heldigvis ikke med at finde fugls føde, men med udlejning af sommerferieboligen, planlægning og gennemførelse af årets sommerudflugt samt opkrævning af medlemskontingenter. Uden dette bidrag og den økonomiske støtte fra Unicon ville vi jo være arbejdsløse!

Derfor har kassereren også travlt i disse dage med – ligesom fuglen – at sprede budskabet om vores nye betalingssystem, da betaling med giroindbetalingskort pr. 1. januar 2018 er gået i permanent vinterhi.

 

Alt dette får I meget mere at vide om inden så længe. I har jo allerede fået tilsendt materialet om ferieboligen i Bogense, og i år får vi bestemt intet besvær med at få boligen udlejet. Der er kommet mange ansøgninger, og det er vi meget glade for og tilfredse med.

 

Husk at sommerens udflugt finder sted den 31. maj. Vi er ved at få de sidste aftaler i stand, og indbydelserne sendes ud i løbet af en uges tid. I skal lige være opmærksomme på, at svarfristen for at melde jer til turen er meget kort i år, hvilket bl.a. skyldes, at vi skal betale et stort depositum til et af turens arrangementer senest to måneder før vores besøg. Er I nysgerrige med at få at vide, hvor vi skal hen? I har sikkert allerede gættet det! Hvis ikke bli’r I snart meget klogere!!

 

Også med hensyn til betaling for at deltage i

 

sommerudflugten sker der noget nyt fra i år, men det

 

kan I læse meget mere om, når I får indbydelsen.

 

Netop nu sidder du og læser endnu et nyt tiltag: Første nummer af ”Nyhedsbrev fra SeniorKlubben”, som blev præsenteret i udkast på sidste generalforsamling. Vi har et ønske om at udsende nyhedsbrevet 3-4 gange om året. Vi vil gerne skabe en tovejs kommunikation, dels fra os i bestyrelsen men også fra medlemmerne, og derfor opfordrer vi jer til at komme med lidt åndeligt input og/eller et par røverhistorier fra dengang, der var (rigtige) betonfolk til.

 

Har du en historie, har du en hobby, du gerne vil fortælle om, har du et emne, du gerne vil ha’ belyst, eller måske et forslag til en aktivitet, så send os et par ord, så klarer vi resten.

 

Den lille fugl på kvisten ved den frosne rude er i forårshumør. Det samme er vi. Vintertøjet har vi udskiftet med arbejdstøjet. Rigtigt dejligt forår til jer alle!

 

Med venlig hilsen

PBV

Henning

 

Nyt fra Unicon

 Siden Cementir forrige år købte CCB i Belgien og Frankrig, er vi et lille team på 8-9 personer fra Unicon Danmark og Norge, der har samarbejdet med vores kollegaer i Italien, Frankrig og Belgien om at få de belgiske og franske fabrikker over på Unicons IT-løsning. CCB fabrikker beholder deres nuværende system Boreal til at styre blandemaskinen, men derudover har projektet haft til opgave at overføre hele den nordiske løsning med SAP og Fleetplanner til vores belgiske og franske kollegaer.

 

Mandag d. 5. marts var den store go-live dag, hvor de første 2 af i alt 15 fabrikker, skulle starte med at anvende systemerne. I weekenden op til den store dag rejste Johnny Wexø og Pia Jensen til Gaurain i Belgien for at hjælpe med datakonvertering, opsætning og meget mere. På selve dagen var Johnny udstationeret på sin egen lille fabrik i den lille by Roucourt mens Pia tog plads på fabrikken og kontoret i Gaurain. Fabrikkerne ligger med ca. 10 km. afstand i det sydlige Belgien. På kontoret i Gaurain assisterede Anders Bang Andersen desuden i SAP-delen af løsningen. Udover de tre Unicon-folk var der yderligere support på kontoret i Gaurain fra Kristian Olsen og Birgitte Jakobsen fra IT i Danmark og ca. 20-25 IT folk fra IT i Italien.

 

Når italiensk, fransk, flamsk, hollandsk, dansk og gebrokkent engelsk mødes på en betonfabrik, så opstår der visse sprog-udfordringer. Udfordringerne blev løst ved, at de fleste beton-udtryk er utrolig ens på fransk, flamsk og dansk… Og resten klarede vi med gebrokkent engelsk og håndtegn. I den første tid har vi derudover haft udfordringer med tidsstempler og priser på ordrene, posteringer af vareforbrug og fakturering. Der arbejdes fortsat på at løse de issues, der opstår i den forbindelse. Det er dog vurderet at systemerne er stabile nok i forhold til at rulle løsningen videre til de næste fabrikker. I weekenden d. 17-18 marts rejser Johnny og Pia således igen til Belgien og assistere på de næste to fabrikker i Couillet and Ghislenghien. Den endelige plan for udrulning af løsningen er stadig under udarbejdelse, men det forventes at alle belgiske og franske beton fabrikker på er på Unicons IT-løsningen ved udgangen af maj.

 

Anders Bang

 

 

Unicon har indviet Danmarks største fabrik

Lørdag den 10. februar indviede Unicon officielt sit nye betonanlæg i Odense, der med en samlet produktionskapacitet på 160 m i timen bliver landets største. Anlægget beløber sig til et tocifret millionbeløb og er et vigtigt skridt i Unicon´s danske planer.

 

Orientering

 Unicon´s SeniorKlub følger med tiden

 

Pr. 1. januar 2018 er det ikke længere muligt, at betale med girokort på posthuse i Danmark.

 

Det er selvfølgelig fortsat muligt at betale med girokort via Netbank til Nykredit Bank: Reg. Nr. 5479 Konto-nr. 3869218.

 

Derudover har Unicon´s SeniorKlub pr. 1. marts åbnet op for muligheden af at betale via MobilePay. SeniorKlubbens MobilePay nummer er 80958.

 

Som foreslået på generalforsamlingen skal deltagergebyrer og kontingent betales forud, og så vidt muligt elektronisk.

 

Bestyrelsens sammensætning

 

På den årlige generalforsamling fratrådte Torben Jørgensen efter eget ønske som bestyrelsesmedlem. Som nyt medlem af bestyrelsen indtrådte Erik Dahl og Conny Rasmussen blev valgt som ny suppleant med fokus på område Syddanmark. Bestyrelsen ser herefter sådan ud:

 

Henning Ahrens – Formand

 

Mail: ahrens@post.tele.dk

 

 

 

Johnny Houtved – Næstformand

 

Mail: houtvedjohnny@gmail.com

 

 

 

Jens Bracher – Kasserer

 

Mail: bracher@mail.dk

 

 

 

Erik Dahl – Bestyrelsesmedlem

 

Mail: edholmer44@gmail.com

 

 

 

Arne Jacobsen – Bestyrelsesmedlem

 

Mail: arne-lissi@mail.dk

 

 

 

Conny Rasmussen – Suppleant

 

Mail: connra@hotmil.com

 

Kalender

Sommerudflugt 2018 finder i år sted torsdag den 31. maj og turen går bl.a. til Dyrehavsbakken.

Nye medlemmer

 Ib. Bælum Jensen, Avedøre

 

Preben Gøttler Hansen, Pumpeafdelingen

 

Morits Andreasen, Odense

Lars (Laus) Linde Pedersen, Pumpeafdelingen

Udmeldinger

 Hans Kristian Kristiansen, Grindsted, er udmeldt pr. 31.12. 2017

 

Ruth Knudsen, Ølstykke. (Afgået ved døden den 3. marts 2018)

 

Nyhedsbrev nr. 2 - 2018

Dansk sommermark ved Kirke Såby, juni 2018

Formanden har ordet

Sidste nyhedsbrev indledte jeg med: Foråret er kommet, men indtil videre kun ifølge kalenderen.

Dette nyhedsbrev kan jeg med god samvittighed indlede med at skrive: Sommeren er kommet, og det er helt efter kalenderen. I skrivende stund har solen skinnet fra en skyfri himmel i snart 6 uger!

 

Det kom os til gode torsdag den 31. maj, dagen vi havde valgt til årets sommerudflugt med besøg i Korsbæk på Bakken og efterfølgende sejltur på Mølleåen og Lyngby Sø.

 

Sidste års succestur til Koldinghus skulle følges op – og det blev den! 6 dage efter udsendelse af indbydelserne måtte vi melde ”alt udsolgt”, og 78 forventningsfulde deltagere fik en i bogstaveligste forstand varm og solstrålende oplevelse. Tak til alle jer, der bakkede op om turen og var med til at gøre dagen vellykket og til en dejlig oplevelse!

 

 

Referat og billeder fra sommerudflugten finder I på vores hjemmeside under menuen ”Sommerudflugt 2018”.

 

§2 i vores vedtægter lyder:

SeniorKlubbens formål er at bevare pensionisternes kontakt indbyrdes og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster i form af byggeplads- eller fabriksbesøg, orienteringsmøder, udflugter og andre aktiviteter.

En tilføjelse kunne lyde: Samt udlejning af en feriebolig stillet til rådighed af Unicon.

 

På grund af det fantastiske sommervejr har rejsebranchen haft store problemer med at sælge deres rejser sydpå, hvor vejret har været meget dårligt - stik modsat vejret herhjemme. Vi har derimod ikke haft problemer med at ”sælge” vores feriebolig i Bogense Strand Feriecenter. Igen i år har Unicon stillet en feriebolig til rådighed i 8 uger for SeniorKlubbens medlemmer, og der var rift om at leje boligen! Otte medlemmer med familie kan nu se frem til en uges ophold i en dejlig feriebolig beliggende i skønne omgivelser og lige ud til vandet.

 

Bestyrelsen bestræber sig på at leve op til ovennævnte formålsparagraf gennem forskellige aktiviteter og nye tiltag, senest beslutningen om at udsende et nyhedsbrev ca. 4 gange årligt. Med økonomisk støtte og opbakning fra Unicon’s ledelse arbejder vi ligeledes målrettet på at skaffe nye medlemmer til SeniorKlubben, således at vi til stadighed kan tælle godt 100 medlemmer fordelt over hele landet.

Vi har og har altid haft et godt, inspirerende og tilfredsstillende samarbejde med Unicon’s ledelse, og vi er så beskedne at tro, at det er gensidigt. Unicon’s danske direktør Søren Holm har indtil for ganske kort tid siden sammen med Mogens Bygballe været vores direkte kontakt til Unicon. Søren blev den 15. maj udnævnt til CEO for Unicon Nordic Baltic Region. Som ny direktør for Unicon Danmark er udnævnt Jan Søndergaard Hansen. Vi siger til lykke til både Søren og Jan. Jan bliver fremover vores nye forhandlings- og samarbejdspartner sammen med Mogens Bygballe.

 

Men, vi vil også gerne ha’ vores medlemmer som aktive samarbejdspartnere.

Du kan være med til at præge og bestemme Klubbens arrangementer ved at komme med forslag til aktiviteter. Har du, kære læser, en sjov historie, en spændende oplevelse, en speciel hobby eller lignende, der gør hverdagen lidt sjovere, og som du vil dele med os andre, skal du ikke tøve med at sende redaktionen et par linjer! (Sendes til:  houtvedjohnny@gmail.com ).

Med denne opfordring ønskes I alle en (fortsat) god sommer!

 

 

Med venlig hilsen

PBV

 

Henning Ahrens

Nyt fra Unicon

Aalborg Portland Holding får ny bestyrelsesformand

 Efter knap 25 år i cementindustrien træder 74-årige Søren Vinther nu tilbage som bestyrelsesformand for Aalborg Portland Holding A/S samt datterselskaberne Aalborg Portland A/S og Unicon A/S.

 

Posten som Søren Vinthers afløser overtages af 56-årige Bjarne Moltke Hansen, som dermed vender tilbage til den virksomhed, hvor han fra 2000 til 2002 var koncernchef.

 

Bjarne Moltke huskes af mange i Unicon, idet han som nyuddannet ingeniør i 1984 blev ansat i KH Beton/Unicon. Bjarne bestred forskellige jobs i Unicon, indtil han i 1995 blev koncernchef i Cembrit og senere fortsatte karrieren i FLSmidth koncernen som direktør i 15 år.

 

 

Aalborg Portland Holding får ny chef

 

Unicon Danmarks, nu forhenværende, direktør Søren Holm Christensen, er pr. 15 maj udnævnt som ny CEO – administrerende direktør – for den nordiske og baltiske region i Aalborg Portland Holding koncernen.

Søren er 39 år, og har siden 2015 været direktør for Unicon Danmark, og tidligere nordisk finansdirektør for Cementir Holding.

Med sin indtræden i stillingen bliver Søren overordnet chef for godt 1000 medarbejdere i regionen som omfatter Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, som har 80 fabrikker i Danmark, Norge og Sverige, samt flere selskaber i Polen, Rusland, Island, Belgien og Frankrig.

 

Ny direktør for Unicon Danmark

 

Jan Søndergaard Hansen er pr. 30 maj udnævnt som ny direktør for Unicon Danmark.

Med sin indtræden i stillingen bliver den 50-årige Jan Søndergaard Hansen nu ansvarlig for godt 370 medarbejdere, 38 fabrikker i Danmark og en omsætning på over en milliard kroner. Jan kommer senest fra en stilling som Regionsdirektør i Unicon.

Jan har 25 års brancheerfaring indenfor beton, tilslag og mørtel, og har siden 2008 været ansat i Unicon i forskellige lederstillinger.

 

 

Flot resultat i Aalborg Portland Holding A/S

Med en omsætning på over otte milliarder kroner i 2017 er det svært for ledelsen i Aalborg Portland Holding at være utilfredse med det regnskab, der netop er blevet præsenteret.

De 8,48 milliarder kroner, som koncernens virksomheder - Aalborg Portland, Unicon og flere andre datterselskaber - omsatte for i 2017, er ny rekord for koncernen. Det er en stigning på 23 procent i forhold til 2016.

 

Samtidig har koncernen øget sit overskud før skat med 38 millioner kroner, så det for 2017 lyder på 1067 millioner kroner. Det meddeler Aalborg Portland Holding i en pressemeddelelse.

 

Indtjeningen og den rekordhøje omsætning skal ses i sammenhæng med den samlede balance på 12,2 milliarder kroner og ikke mindst de store investeringer, der er gennemført over de seneste år.

 

 

Arbejdsulykke i Hirtshals

Seks personer er kommet til skade i en arbejdsulykke, da et betondæk styrtede sammen mandag den 14. maj.

 

Arbejdsulykken skete omkring klokken 12.40 på en virksomhed på Sindalvej, på havnen i Hirtshals.

 

De seks bygningsarbejdere var ved at renovere bygningen, og de stod alle ovenpå betondækket, da det styrtede sammen og faldt flere meter ned i stueetagen.

 

To af mændene, der er 47 og 57 år, blev bragt til traumecentret på Aalborg Universitetshospital med alvorlige skader, men meldes uden for livsfare. Fire andre mænd på 37, 47, 50 og 60 år, slap med mindre skader, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals.

 

Unicon var til stede på byggepladsen, da uheldet skete, og desværre var det en af Unicon’s pumpechauffører – Ole Hansen – som blev værst medtaget ved ulykken. Fra Morten Laursen, som er Teamleder for pumpeafdelingen i vest, har vi modtaget følgende status på Ole Hansens situation:

 

Ole stod på betondækket og styrede pumpningen, da dækket pludselig styrtede ned. Ole brækkede i faldet venstre lårben og fik et åbent ankelbrud på højre fod. Lårbenet brækkede ca. 15 cm. fra hoften og er blevet stabiliseret med stålstænger og skruer. Anklen er også stabiliseret med skruer, og Ole har desuden gips på foden/underbenet.

 

Ole er blevet udskrevet mandag den 11. juni efter 4 uger på Aalborg Sygehus, og det forventes, at han skal være sygemeldt i minimum 6 måneder endnu.

 

Udover Ole var der yderligere 2 pumpeførere på pladsen, Per Bach Kristensen og Johan Bilde. De stod på dækket lige ved siden af og så alle mand forsvinde ned mod jorden. Begge var naturligvis rystede over hændelsen og talte med en krisepsykolog, inden de forlod pladsen.

 

For en af pumpeførerne var oplevelsen ekstra ubehagelig, idet han oplevede et tilsvarende scenarie den 25. april 2006, da en motorvejsbro kollapsede, mens støbningen var i fuld gang.

 

Orientering

Tilsmilet af det ekstremt gode vejr, startede dette års tur tidligt i Aalborg i bus med kurs mod en af Danmarks kendteste byer, nemlig Korsbæk, beliggende på Bakken, hvor vi i selskab med bl.a. Oberst Hackel, Misse Møghe og lærer Andersen spiste frokost på Postgården.

Senere besøgte vi huse og stuer, hvor vi var gæster hos familien Larsen, bankdirektør Varnæs og Mads Skjern, som vi har kendt i mange år, og derfor følte os hjemme. Senere stævnede vi ud på Lyngby Sø, hvor vi sammen med kajak-, kano- og robådsroere nød det gode vejr og de smukke omgivelser. Undervejs sprang champagnepropperne, og vi skålede for det gode selskab og det strålende vejr.

På Nybro Kro ventede de os med Jægergryde, som man kunne hente ved buffeten og sætte sig enten inde eller ude og nyde maden. Således mæt af mad og oplevelser, startede Olesens Busser hjemturen og satte os af undervejs over Sjælland, Fyn og Jylland. Igen en dejlig dag med gamle kollegaer, hvor vi nød fællesskabet, de gamle historier og den afslappede atmosfære, som det hele foregik i.

Som deltager vil jeg gerne sige tak til turarrangørerne og er spændt på at høre, hvor næste års tur går hen.

 

Med venlig hilsen fra en træt men glad deltager.

 

Kontingent

Fra 2019 vil kontingent indbetaling til SeniorKlubben følge kalenderåret således, at opkrævningen fremsendes ultimo 2018. Årsagen til denne ændring skyldes ønsket om sammenhæng i forhold til, at bestyrelsen pr. årsskiftet skal opgive medlemsantallet i forbindelse med udregning af det årlige tilskud, vi modtager fra Unicon.

 

Klubbens kasserer oplyser, at han desværre i skrivende stund mangler kontingent indbetaling fra flere medlemmer. Han håber, at de personer, det drejer sig om, hurtigt vil få dette bragt i orden.

 

Kalender

Dette års generalforsamling holdes torsdag den 29. november 2018.

 

Sæt allerede nu X i kalenderen.

 

Bestyrelsen har overvejet at flytte generalforsamlingen fra Kirke Såby Forsamlingshus til et sted tættere på eller i Roskilde af hensyn til de medlemmer, der ikke selv kører men bruger offentlige transportmuligheder.

 

Vi har derfor undersøgt andre muligheder, blandt andet et kursuscenter og spisested ved navn Café Ragnarok indrettet i Unicon’s gamle pælehal på grunden i Roskilde, som sikkert ville vække minder hos mange medlemmer, der for år tilbage havde deres hverdag i disse omgivelser.

 

Det kunne imidlertid slet ikke hænge sammen økonomisk. Så kontaktede vi den hæderkronede gamle Lindenborg Kro i Gevninge. Den er imidlertid i dag lavet om til asylcenter! Og sådan kunne vi blive ved.

 

Der er desværre ikke pt andre muligheder i Roskilde og omegn, der passer til vores budget.

 

Derfor vælger vi igen i år at holde generalforsamlingen i Kirke Såby Forsamlingshus, der tilbyder gode parkeringsmuligheder, gode faciliteter, gode lokaler mv, der alt sammen passer os og vores økonomi. Tilbage er bare at håbe, at de kan holde julemiddagen varm, når den serveres!

 

Efterlysning

I forbindelse med ”Bogen om Unicon”, som langsomt tager form, efterlyser redaktionen tidlige eksemplarer af ”KH Information”, som var et personaleblad, der udkom i 1970, før det blev til KH Nyt.

 

Skulle nogen ligge inde med disse eller andet relevant stof, som kunne være af interesse i en sådan bog, vil vi - Jens Bracher eller Johnny Houtved - gerne høre fra jer og evt. få en kopi af dette.

Nye medlemmer

Vagn Larsen, Ringsted, er indmeldt pr. juni 2018. Vagn var truckfører i Roskilde i 32 år.

Udmeldelser

Palle Olsen, Frederiksberg er udmeldt pr. maj 2018.

 

Mails og brevpost

På sidste års sommerudflugt til Koldinghus måtte vi stoppe for tilmeldingen efter 1½ uge. Det var rekord. Men denne rekord blev slået i år, hvor det kun tog 6 dage, inden vi måtte stoppe for tilmelding og melde "alt udsolgt". Efterfølgenden tilmeldinger måtte vi skrive på venteliste. Det er både godt og ikke så godtmen til gengæld vilkårene, når ikke alle medlemmer har en mailadresse.

 

De medlemmer, der ikke har en mailadresse, får indbydelserne til sommerudflugten,

feriebolig ansøgning, indkaldelse til generalforsamling samt al anden skriftlig information tilsendt som almindelig brevpost, og det kan jo godt tage sin tid! Vi oplevede i år at få et brev med indbydelsen til sommerudflugten retur med påskriften ”ukendt adresse” godt 2 måneder efter, vi havde afsendt brevet! Vi vil nu overveje fremover at sende al korrespondance til medlemmer uden mailadresse som ”Quick-breve”, der skulle være fremme hos modtagerne efter kun en enkelt dag – eller to.

 

 

Bestyrelsen for Unicon SeniorKlub