Unicon's SeniorKlub

AKTIVITETER

 

Som det fremgår af formålsparagraffen i SeniorKlubbens love, er klubbens formål at bevare medlemmernes kontakt til hinanden og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster og aktiviteter.

 

Hvert år arrangeres en sommerudflugt for SeniorKlubbens medlemmer, hvor også ægtefæller/partnere kan deltage. For at dele sol og vind lige, går udflugterne hvert andet år til hhv. øst og vest for Storebælt.

 

Årets anden store sammenkomst er den årlige generalforsamling. Her deltager også vores kontaktperson fra Unicon A/S, der giver en orientering om året, der er gået.

 

Efter generalforsamlingen og den nævnte orientering, indtages julemiddagen, der - som traditionen byder - består af andesteg "med det hele" og ris á la mande - inkl. mandelgaver!

 

Derefter starter det populære og traditionelle julebanko, hvor der spilles 8 spil med fine gevinster til såvel vindere og de heldige, der sidder ved siden af vinderne.

 

Fra sommeren 2017 har vi af Unicon fået stillet en feriebolig til rådighed i 8 eller 10 uger til udlodning blandt SeniorKlubbens medlemmer. Tildeling af en feriebolig afgøres ved lodtrækning blandt ansøgerne.