Unicon's SeniorKlub

Nyhedsbrev Unicon's SeniorKlub

Nr. 4 2018

Formanden har ordet

Om ikke så længe skal vi hilse et nyt år velkommen.

 

Såvel Dronningen som Statsministeren kigger tilbage på året i deres nytårstaler.

 

Det vil vi så også og dermed gøre status over årets forløb for SeniorKlubben.

 

Det vil måske mest være til glæde for de godt 50% af vores medlemmer, der ikke deltog i den ordinære generalforsamling den 29. november, hvor ”Formandens Beretning” netop er en beretning om årets forløb.

 

Vi har haft et travlt og godt arbejdsår i SeniorKlubben.

 

Årets største arrangement er Sommerudflugten, der fandt sted den 31. maj, hvor 78 forventningsfulde deltagere satte sig til rette i dobbeltdækkerbussen med kurs mod Korsbæk på Bakken og senere på dagen en sejltur på Lyngby Sø med afsluttende middag på Nybro Kro.

 

Vi var beriget med varmt og strålende vejr, og bestyrelsen er så beskeden, at vi vil kalde dagen for en stor succes.

 

Vi er i fuld gang med at planlægge sommerudflugten 2019.

 

Datoen er fastlagt til torsdag den 6. juni 2019, hvor turen går til ”et sted” vest for Storebælt.

 

Husk at sætte X i kalenderen allerede nu!

 

I år fik vi af Unicon tildelt en meget attraktiv feriebolig i 8 uger i Bogense Strand Feriecenter. Mange søgte om et ophold, og 8 var heldige i lodtrækningen. (Ingen fra bestyrelsen var dog heldige!).

 

Blandt andre var Jens Rask med familie på en uges ophold, og Jens sendte os et spændende indlæg, som blev bragt i ”Nyhedsbrev nr. 3”, der udkom i september.

 

Vi får også tildelt en feriebolig i 2019, men vi ved endnu ikke, hvor det bliver. Det må meget gerne igen blive Bogense.

 

På vores årlige møde den 4. december med Unicon fik vi bekræftet tildelingen af en feriebolig, ligesom Jan Søndergaard Hansen – pr. 30. maj 2018 udnævnt til ny direktør for Unicon Danmark – bekræftede, at vi i det kommende år vil modtage det samme økonomiske tilskud som i 2018.

 

Vi kunne på mødet berette, at vores ihærdige forsøg på at hverve nye medlemmer til SeniorKlubben har båret frugt.

 

Vi mister medlemmer hvert år af forskellige årsager, men vi får også nye medlemmer. Den 1. januar 2018 var vi 103 medlemmer. Den 10. december 2018 kan vi glæde os over, at SeniorKlubben har i alt 105 medlemmer.

 

Fordelingen er: 25 fra Nord, 17 fra Syd og 63 fra Øst.

 

Vi har i sommerens hede fået ryddet op på vores hjemmeside samtidig med ændring af vores design.

 

Vi opfordrer vores medlemmer (og deres familier) til at besøge vores hjemmeside på www.unicon-seniorklub.dk for at læse referater, se billeder, læse nyhedsbreve og desuden finde mange andre informationer om SeniorKlubben.

 

Vi nævnte på sidste års generalforsamling, at vi ville søsætte et nyt projekt, nemlig at udsende et nyhedsbrev 4 x årligt til vores medlemmer.

 

Dette løfte har vi indfriet, men ……vi vil så gerne ha’, at vores medlemmer er med til at præge indholdet.

 

Derfor: Hvis du har en sjov historie, en spændende oplevelse, en speciel hobby ………. eller noget helt andet, der kan gøre hverdagen lidt sjovere, og som du gerne vil dele med os andre, så tøv ikke med at kontakte et bestyrelsesmedlem.

 

Af årsregnskabet fremgår, at vi har haft et beskedent overskud i år. SeniorKlubben skal dog ikke normalt generere overskud.

 

Vi budgetterer imidlertid med et underskud i 2019, hvorfor vores likvide kapital ved udgangen af næste år bliver noget mere beskeden! Kontingentet for 2019 er uændret kr. 150,00 pr. medlem.

 

Vi har i 2018 indført, at al kommunikation til medlemmer foregår pr. mail.

 

Vi har dog fortsat en god håndfuld medlemmer, der ikke har en mailadresse. De vil fortsat få tilsendt vigtige breve som QuickBrev, der (iflg. Post Nord!) vil nå frem til modtagerne i løbet af 2-3 dage. Vigtige breve er: a) indkaldelse til generalforsamling b) indbydelse til leje af feriebolig samt c) indbydelse til sommerudflugt.

 

Året 2018 er ved at gå på hæld, og et nyt år er på trapperne. Vi glæder os til at tage fat på opgaverne i 2019 og siger på genhør i det nye år samtidig med, at

 

Bestyrelsen for Unicon’s SeniorKlub ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår

 

Med venlig hilsen

PBV

Henning Ahrens

Generalforsamling 2018

Den 29. november afholdt SeniorKlubben den ordinære generalforsamling, og igen i år var valget faldet på forsamlingshuset i Kirke Saaby.

 

Sidste år var bestyrelsen ikke så tilfredse med maden og havde derfor indskærpet overfor bestyrerparret, at vi forventede, at der denne gang var mad nok til alle, samt at det var ”varm mad”.

 

Det blev der så sandelig levet op til. Anden var fortrinlig og der var rigeligt af den. Ligeledes var det en ganske fortrinlig ris á la mande, der blev serveret, og alle spiste om kap for at finde mandlen, indtil man fandt ud af, at køkkenet havde glemt at putte mandler i skålene!!

 

Nå, mandelgaverne blev fordelt alligevel - blot på en lidt anden måde.

 

Der deltog 46 medlemmer i generalforsamlingen, og det svarer stort set til det fremmøde, der har været de seneste år.

 

Det vil sige, at 45% af alle medlemmer var mødt frem, hvilket vel heller ikke er så dårligt.

 

Desværre havde vores kontaktperson i Unicon, Mogens Bygballe, meldt afbud på grund af arbejde, så vi har det sædvanligvis spændende foredrag om årets gang i Unicon til gode.

 

Til gengæld har Mogens lovet at sende et bidrag til ”Nyhedsbrevet” i begyndelsen af det nye år.

 

Sidste år blev Conny Rasmussen valgt som suppleant til SeniorKlubbens bestyrelse. Conny har imidlertid meldt ud, at han, på grund af andre tidskrævende engagementer, ikke kan afse tid til at være med i bestyrelsesarbejdet. Vi har derfor været nødt til at finde et nyt medlem, som ville yde et bidrag til klubbens arbejde. Valget faldt på Jens-Erik Jørgensen fra Holstebro, som sagde ja tak til at tage en tørn.

 

Da Arne Jacobsen samtidig ønskede at træde lidt tilbage fra bestyrelsesarbejdet, magede det sig sådan, at Jens-Erik blev valgt til bestyrelsen, og Arne blev valgt som bestyrelsessuppleant.

 

Vi i bestyrelsen vil gerne byde Jens-Erik velkommen til et spændende arbejde, og samtidig vil vi gerne sige Arne tak for mange års trofast arbejde i bestyrelsen. Vi er sikre på, at vi med Arne som suppleant får mulighed for at trække på hans mange års erfaring også i tiden fremover.

 

Da klokken slog 16.30 var det traditionelle bankospil færdig, og alle de flotte gevinster var fordelt, hvorefter alle fremmødte kunne ønske hinanden glædelig jul og på gensyn til næste år. En dejlig dag sammen med ”gamle” kollegaer var hermed til ende.

 

Johnny Houtved

Nyt fra Unicon

Kim Veggerby, Team Supervisor, har i forbindelse med at fabrikken i Flejsborg rives ned, skrevet følgende spændende bidrag til Unicon’s intranet:

Nyt fra medlemmerne

SeniorKlubbens kasserer, Jens Bracher, har sendt følgende indlæg vedrørende ”Jelling- Stenen”:

 

Mystikken om den forsvundne Jelling-Sten.

 

 

Det kunne lyde som et juleeventyr og lad os bare antag, at der har været nisser på spil. For disse underjordiske væsener er i stand til lidt af hver.  

 

Hvor forsvandt stenen hen, eller hvem har bortført den til fremmede ukendte egne, langt bort fra Danernes rige? Står den gemt væk i en mørk kælder, eller er den blevet knust?  

 

Vi ved det ikke!

 

De utrættelige, nysgerrige redaktører satte sig i foråret for at lede efter stenen. Den var trods alt lavet af god beton, bedste kvalitet om end det blot var en beton-skal.  

 

Alligevel burde den ikke forgå sådan uden videre. Endvidere var den en kopi af Danmarks ”dåbsattest”. For at historien kan starte korrekt, må vi stille os spørgsmålet:

 

 

Hvad ved vi?    

 

I 1981 støbte KH Beton i samarbejde med Struktørfirmaet Ove H. Svensson en kopi af Harald Blåtands sten. Jelling-Stenen skulle bruges i forbindelse med en udstilling om vikingernes historie og hverdag, som Brede Museum arrangerede.  

 

Herefter mener man at kunne spore stenen til Moesgård ved Aarhus, hvor den stod frem til slutningen af 1982, hvorefter den muligvis fortsatte til udstillingen til ”The Yorkshire Museum” i York, England.   Selvom ”vores” Jelling-Sten ”kun” var en kopi, så var den udført perfekt og lignede næsten til forveksling originalen i form og farve.  

 

Der findes adskillige kopier/efterligninger af Jelling-Stenen rundt om i verden, men vi vil forsøge at spore lige netop denne kopi udført i ”Glaton” af KH Beton. Findes stenen, og finder vi den?

 

Følg med i den spændende beretning i næste nyhedsbrev……..

Orientering

Kontingent

 

Det er nu tid til at indbetale medlemskontingent på kr.150,00 til SeniorKlubben for året 2019.

 

Flere har allerede betalt kontingent, men hvis du ikke har fået gjort det endnu kan det gøres til: Bankkonto nr. 5479 3869218 eller MobilePay 80958.

 

Beløbet bedes indbetalt senest den 31. januar 2019.

 

På forhånd tak!

Kassereren

Kalender

Husk!

 

Sæt kryds i kalenderen den 6. juni 2019 hvor årets store udflugt finder sted. I 2019 bliver det til besøg vest for Storebælt, og alle medlemmer kan godt glæde sig til et spændende arrangement..

Nye medlemmer

Pr. 15. december 2018 har vi modtaget følgende indmeldelser:

Svend Thomsen, Produktionsassistent, Skejby

Carsten Kissov, Dispomedarbejder, Vejle.

Udmeldelser

Annie og Poul Kristensen, Århus

Ejvind Ove Kristensen, Højby/Odense

Bestyrelsen for Unicon's SeniorKlub