Unicon's SeniorKlub

NYHEDSBREV FRA UNICON'S SENIORKLUB

NR. 3 - 2019

Formanden har ordet

På et bestyrelsesmøde i foråret 2017 bragte Johnny Houtved og Jens Bracher det forslag på banen, at SeniorKlubben skulle udgive et nyhedsbrev med henblik på 3-4 gange årligt at give vores medlemmer en bredere orientering om aktuelle og kommende nyheder og aktiviteter.

Forslaget vakte straks gehør i bestyrelsen, og på generalforsamlingen i november samme år præsenterede Johnny et udkast til det nye tiltag ved navn ”Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub”. Ved præsentationen blev der lagt op til, at nyhedsbrevet skulle være en tovejs kommunikation, så det ikke kun skulle være bestyrelsen, der kom med input, men at der også skulle komme bidrag fra såvel medlemmer som Unicon.

Vi orienterede også om, at 2018 ville blive et forsøgsår, hvor vi ville afprøve, om det nye tiltag ville ha’ sin gang på jorden.

Det blev til næsten to år. I dag skriver vi oktober 2019, og dette nummer af ”Nyhedsbrev” er nr. 8 i rækken – men desværre også det sidste.

Medvirkende årsag til vores beslutning om at stoppe ”Nyhedsbrev” er også, at Unicon i juni i år introducerede det først nummer af nyhedsbrevet ”UNICON NYT”, der vil formidle de vigtigste nyheder til alle medarbejdere i organisationen.

Næste udgave af ”UNICON NYT” kommer i december, og vi vil fremover maile dette og kommende udgaver til alle SeniorKlubbens medlemmer.

Det har været spændende – og ind imellem også lidt svært – at finde interessante emner at skrive om. Men det har i høj grad været alle anstrengelserne værd.

Vores ”Nyhedsbrev” stopper, men I kan fortsat følge med i alle SeniorKlubbens aktiviteter på vores hjemmeside www.unicon-seniorklub.dk

Med venlig hilsen
PBV
Formanden

Orientering

Breaking news! Nyhedsbrevet lukker og slukker

Efter 2 år og 8 numre af ”Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub” er det nu slut med nyhedsbrevet.

Redaktionen har fyret sig selv og siger tak for denne gang!

Nå, spøg til side, der er ingen dramatik i beslutningen, men vi må nok erkende, at der ikke har været den helt store interesse for denne type information, som vi havde troet.

Nyhedsbrevet var blandt andet et forsøg på at give de medlemmer, som af den ene eller anden grund ikke deltager i SeniorKlubben’s arrangementer, mulighed for at følge lidt med i, hvad der sker i såvel SeniorKlubben som i Unicon.

Vi må blot konstatere her efter knap 2 år, at dels er der ikke så mange spændende nyheder i Unicon, og dels har det været endog meget svært at få SeniorKlubben’s medlemmer til at komme med indlæg til Nyhedsbrevet. Derfor har vi valgt at stoppe med udgivelsen, mens vi stadigvæk synes, det er sjovt.

Derfor er du nu i fuld gang med at læse sidste nummer af Nyhedsbrevet, og vi i redaktionen vil gerne sige tak for 2 sjove år.

Før vi traf den endelige beslutning om at stoppe med at udsende Nyhedsbrevet, forespurgte vi SeniorKlubben’s medlemmer om, hvorvidt vi skulle fortsætte med Nyhedsbrevet eller erstatte det med Unicon Nyt. Baseret på de tilbagemeldinger vi fik, har vi vurderet, at det vil være ok kun at udsende Unicon Nyt.

Tak for denne gang og på gensyn til SeniorKlubben’s andre arrangementer.

Jens Bracher/Johnny Houtved

Kalender

Husk! Generalforsamling i Kirke Saaby den 28. november 2019

Nye medlemmer

Poul Møller Rasmussen, Esbjerg pr. 15. oktober 2019

Udmeldelser

Ingen

----------------------klip-----------------------------------------------------klip-----------------------

Bestyrelsen for Unicon's SeniorKlub:

Henning Ahrens – Formand Mail: ahrens@post.tele.dk Tlf.: 20 46 96 93

Johnny Houtved – Næstformand Mail: houtvedjohnny@gmail.com Tlf.: 40 31 03 66

Jens Bracher – Kasserer Mail: bracher@mail.dk Tlf.: 21 30 30 07

Erik Dahl – Best.medlem Mail: edholmer44@gmail.com Tlf.: 29 47 81 69

Jens-Erik Jørgensen – Best.medlem Mail: jens-erik.joergensen@outlook.dk Tlf.: 26 88 49 54

Arne Jacobsen – Suppleant Mail: arne-lissi@mail.dk Tlf.: 21 66 41 23