Unicon's SeniorKlub

Fiskerklyngen Aalborg. Foto: Per Larsen

Orientering fra bestyrelsen

Så er sommeren ved at gå på hæld, og alle efterårets aktiviteter nærmer sig med raske skridt. Det gælder også for SeniorKlubben, hvor årets første fælles arrangement, Sommerudflugten, løber af stablen på årets sidste sommerdag, nemlig den 31. august 2021.

Vi, i bestyrelsen har set frem til denne dag, og har glædet os til, at 1½ års pandemi langt om længe ser ud til at være på retur og under kontrol, hvorfor vi igen kan mødes på kryds og tværs, og være sammen med gamle kollegaer i et muntert lag.

Med genåbningen af landet, er endnu en af de bebudede aktiviteter i SeniorKlubben nu blevet aktuel, nemlig de lokale arrangementer. Vi har efterlyst gode ideer til aktiviteter fra klubbens medlemmer, men det er ikke fordi vores mailbox er løbet over sine bredder med gode ideer. Det skal nu ikke afholde os fra at forsøge, og vi er i gang med at undersøge nogle muligheder rundt omkring. Vi har fået tilsagn fra Jan S. Hansen om, at vi er mere end velkomne ude på fabrikslokaliteterne til at afholde vores arrangementer de steder, der er plads til det, og vi håber, der vil blive mulighed for at afholde et par stykker hen over efteråret. Skulle I sidde med en god ide til et foredrag eller en aktivitet, som kan være interessant for medlemmerne, så er vi stadigvæk meget interesseret i at høre fra jer.

Til sidst vil vi gerne glæde os over, at der aldrig har været så mange medlemmer af SeniorKlubben, som der er p.t. Med de nye medlemmer (se under ”Nyt om navn”), er vi aktuelt oppe på flotte 109 medlemmer.

Pbv. Jens Bracher og Johnny Houtved

Generalforsamlingen flytter

Med efterårets komme følger også årets generalforsamling i SeniorKlubben, og bestyrelsen er så småt gået i gang med forberedelserne til denne. Vi har tidligere fået tilbagemeldinger fra vore medlemmer i specielt københavnsområdet om, at Kirke Saaby ikke har været det mest optimale sted at komme til med offentlig trafik, og vi har i et par år forsøgt at finde egnede alternativer, som er mere trafikvenlige, uden at det hidtil er lykkedes. Vi håber og tror at vi i år har fundet et godt alternativ til Kirke Saaby, og har derfor besluttet, at årets generalforsamling skal afholdes i Håndværkerforeningens lokaler i Roskilde. Disse ligger meget tæt på både station og P – pladser, og derfor håber vi på, at tilslutningen i år bliver udvidet med en del af de medlemmer, som er afhængige af den kollektive trafik.

Nyt fra Unicon. Beton på højt niveau

Danmarks højeste boligbyggeri Lighthouse bliver et nyt vartegn ved indsejlingen til Aarhus. Med sine 142 meter er det en konstruktion, hvor der sættes store krav til både fundering og betonens kvalitet. Bygningen er 98% in-situ støbt, hvilket vil sige at dæk og vægge støbes på stedet i huset og pumpes op fra en stationær pumpe gennem stålrør efterhånden som bygningen rejser ved havnen. Der støbes typisk en etage om ugen og man forventer at det sidste beton levers i uge 42. 

For Unicon har det været en udfordring at producere højstyrkebetoner på 80 Mpa, til vægge og 55 Mpa til dæk, hvor der også er krav til betonens E-modul (elasticitet) på grund af vindpåvirkningen, samtidig med at den skulle være egnet til at kunne pumpes 142 meter lodret op.

Ifølge Jørgen Schou har man testet i alt 23 forskellige mix-design (styrker, konsistens, pumpbarhed, E-modul) inden endelig mix-design for de to specielle betontyper blev godkendt. Det har krævet en masse prøver og test på fabrikken i Aarhus.

Aarsleff A/S som er entreprenør er nu ved etage 35 ud af de i alt 43 etager. Huset hviler på 28 pæle og en bundpladen på 1400 m³ som blev støbt med en betonstyrke 40 MPa.

Når bygningen står færdig i midten af 2022, har Unicon leveret ca. 22.000 m³ beton.

Ferieboliger 2021

Det ser ud til, at ideen med at opdele tilbuddet om feriebolig, som Unicon stiller til rådighed for SeniorKlubbens medlemmer, på forskellige lokationer i Danmark, er blevet godt modtaget. Vi har været meget spændte på, om der ville være nogle tilbagemeldinger fra de heldige feriegæster, og vi har da også modtaget nogle enkelte tilbagemeldinger, og endnu mangler der et par ferieuger, inden vi kan lave en endelig evaluering af, hvordan det er gået, men de foreløbige tilbagemeldinger vi har fået, har været positive. Vi har hørt, at det har være nogle udmærkede huse med gode sovepladser og god beliggenhed. Der har også været tilbagemelding om, at rengøringsstandarden ikke har været helt i top, men man kan se i dagspressen, at det har været et generelt problem mange steder. Det er selvfølgelig ikke i orden, men har tilsyneladende været i mindre omfang for vores medlemmer.

De foreløbige meldinger fra Unicon er, at der er en forventning om, at vi kan gennemføre noget lignende i 2022, og det er vi i klubben selvfølgelig utroligt glade for.

Sommerudflugt 2021

Tirsdag den 31. august er dagen, hvor vi igen gennemfører en sommerudflugt. Som I ved går turen til Roskilde, hvor vi skal besøge Unicons gamle fabriksområde og se hvilken forvandling, der er sket her. Besøget var jo planlagt til at skulle være løbet af stablen i jubilæumsåret 2020, men det satte Covid19 som alle ved, en stopper for, men nu gennemfører vi det i år. Vi har fået en tilmelding på 71 deltagere i år, og det ligger på niveau med tidligere års deltagelse, så vi i bestyrelsen er glade og godt tilfredse, og ser frem til at mødes med jer til en forhåbentlig fornøjelig dag med godt vejr og godt humør.

Det ser ud til at de sidste restriktioner omkring mundbind i offentlig transport ikke længere er gældende, men kravet om gyldigt Coronapas eller gyldig Coronatest, er stadigvæk gældende på restauranter og spisesteder, så husk at have de relevante papirer med på udflugten, da vi formentlig skal fremvise dem på restauranten, hvor vi skal spise.

Nyt om navne

Nye medlemmer i 2021  

Seniorklubben byder velkommen til følgende:  

  • Henning Thorup, Hornslet
  • John Mieritz, Roskilde
  • Mogen Bygballe, Ålsgårde
  • Ole Hjort Hansen, Brovst