Unicon's SeniorKlub

Aalborg i hvidt

Orientering fra bestyrelsen

Så er vi gået ind i julemåneden, vi har passeret anden søndag i advent, og alle TV kanaler med en smule respekt for sig selv, sender julekalender for børn og voksne, i rigelige mængder.

I Unicon SeniorKlub er vinterens og julens komme altid ensbetydende med generalforsamling, og 2021 har ikke været nogen undtagelse. Torsdag den 25. november afholdt vi generalforsamlingen, og knap 40 medlemmer mødte op til en hyggelig dag med fornøjeligt samvær med tidligere kollegaer.

I år havde vi valgt at flytte generalforsamlingen fra Kirke Saaby til Roskilde, af hensyn til de af vore medlemmer der bor i Københavnsområdet og som er afhængig af offentlig transport, da vi ofte har fået at vide, at den manglende deltagelse skyldtes de dårlige forbindelser til Kirke Saaby. Vi kunne desværre ikke konstatere, en større tilslutning fra hovedstadsområdet end vi plejer, men det kan jo også tilskrives den, igen, stigende Coronasmitte.

Skiftet til Roskilde gik forholdsvist smertefrit. Lokalerne var fine, maden var god og rigelig, og faciliteterne var i det hele taget i top. Eneste malurt ved at flytte til Roskilde er de dårlige parkeringsforhold der er i byen, der er det noget nemmere i Kirke Saaby.

Vi havde i dagens anledning lavet et spørgeskema for at få en indikation af hvor fremtidige generalforsamlinger evt. skulle afholdes, og mulighederne man kunne vælge imellem var Kirke Saaby, Roskilde eller ”Odenseområdet”.

Som det ofte går ved sådanne afstemninger, blev vi ikke ret meget klogere, da der stort set var dødt løb imellem de 3 muligheder, så nu må bestyrelsen i tænkeboks for at finde et samlingssted til næste generalforsamling.

Når referatet fra generalforsamlingen er underskrevet af dirigent og formand, vil dette blive lagt frem på SeniorKlubbens hjemmeside.

SeniorKlubben har stadigvæk ambitioner om, at finde emner til lokale arrangementer, men de forsøg vi hidtil har forsøgt os med er strandet. F.eks. forsøgte vi, at arrangere en rundvisning på Aalborg Portland fabrikken i Aalborg, men her var tilbagemeldingen den, at den type arrangementer havde man ikke længere, da den navnkundige rundviser, BOB, var gået på pension.

Vi har stadigvæk nogle ideer, så vi håber på at komme i gang med lokalarrangementer efter nytår. Til slut vil hele bestyrelsen ønske alle medlemmer en

Nyt fra Unicon

På generalforsamlingen fik de fremmødte, som det efterhånden er tradition, en flot og spændende gennemgang af Mogens Bygballe, om de store projekter som Unicon har været involveret i, i 2021. Ligeledes fortalte Mogens omkring nybyggeriet af en spritny fabrik i Hillerød. Fabrikken i Hillerød har været igennem nogle turbulente år på grund af blandt andet støj- og forureningsgener, og flere gange har man været tæt på at flytte fabrikken fra den nuværende adresse. Alt dette er nu løst og man er i fuld gang med at bygge en ny og støjmæssigt godkendt fabrik på den eksisterende grund i byen.

Det skal være skidt før det bliver godt

Den nye fabrik er på vej

For nogen tid siden indkøbte Unicon de første hybrid betonbiler, dvs. biler som kørte på hhv. strøm og diesel, og nu er man gået endnu et skridt i den grønne omstilling, idet man som den første betonvirksomhed har indkøbt den første serieproducerede 100% eldrevne roterbil.

Sådan ser en 100% elbil ud i Unicon regi

Den nye elbil blev behørigt omtalt og fremvist for miljøministeren

Hvornår det bliver hverdag med eldrevne roterbiler overalt er svært at spå om, men at det er en behagelighed at køre i, vidner udsagnet fra Unicons mangeårige chauffør, Kurt, som har fået stillet bilen til rådighed, idet han udtaler:

”For første gang i alle de år jeg har kørt betonbil, er jeg totalt afslappet og udhvilet når jeg kommer til fyraften, for der er ingen støj i bilen overhovedet. Kun de lyde som er lovpligtige at have for, at medtrafikanterne kan høre der kommer en bil.”

Mogens havde en masse flotte billeder med af byggeri som Unicon har deltaget i, og SeniorKlubben vil forsøge at lave en billedserie på vores hjemmeside, når vi ved hvilke billeder vi må fremvise.

Orientering

Kontingent

Det er nu tid til at indbetale medlemskontingent på kr. 200,- til SeniorKlubben for året 2022.

Flere har allerede betalt kontingent, men hvis du ikke har fået det gjort endnu, kan det gøres til:

Bankkonto nr. 5479 3869218 eller MobilePay 80958.

Beløbet bedes indbetalt senest den 31. januar 2022.

På forhånd tak!

Kassereren

Nyt om navne

Udmeldt:

Finn Hartmann, Vedbæk

Afgået ved døden

Jens Ole Lupnav, Næstved

Peder Pedersen, Roskilde

Æret være deres minde.

Tak for i år og på gensyn i 2022